العربية русский English Türkçe Ana Sayfa
"Tüm Yeni Konut ve Ofis Projelerinin Buluşma Noktası"

Kullanım KoşullarıSon Güncelleştirme Tarihi: 01.03.2012


 


1. SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI


 


a. Bu internet sitesini (Kısaca "Emlakproje.com " olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "Emlakproje.com."u kullanmaktan vazgeçiniz. "Emlakproje.com" sahibi “Emlakproje.com.”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "Emlakproje.com.”u ve “Emlakproje.com” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


 


b. Bu “PORTAL”ın sahibi Windowist Tower Eski Büyükdere Cad. No.26 Kat.12 D.1211 Maslak 34467 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim EPP Emlak Proje Platformu San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Emlakproje.com " olarak anılacaktır)’dir. “Emlakproje.com.”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler “Emlakproje.com” EPP Emlak Proje Platformu San. Tic. Ltd. Şti.tarafından sağlanmaktadır.


 


c. “Emlakproje.com.”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “Emlakproje.com.”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Emlakproje.com", "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “Emlakproje.com.”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Emlakproje.com." tarafından işbu sözleşme hükümlerinde her değişikliği “Emlakproje.com.” hizmetlerinden yararlanan ve “Emlakproje.com.”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


 


2. TANIMLAR


a. "Emlakproje.com" :Belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan “www.Emlakproje.com” ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.


 


b. KULLANICI : “Emlakproje.com”a ve/veya "Emlakproje.com” VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.


 


c. LİNK : “Emlakproje.com” üzerinden “Emlakproje.com” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “Emlakproje.com”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün bağlantı.


 


d. İÇERİK : “Emlakproje.com”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.


 


e. "Emlakproje.com” ARAYÜZÜ : "Emlakproje.com” tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "Emlakproje.com VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Emlakproje.com."a ait olan tasarımlar içerisinde “Emlakproje.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.


 


f. “Emlakproje.com” VERİTABANI : “Emlakproje.com” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Emlakproje.com"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.


 


g. "ÜYE" : "Emlakproje.com. " tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "Emlakproje.com" tarafından “Emlakproje.com” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "Emlakproje.com"un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".


 


h. " “3 BOYUTLU GÖRSELLER” : “Emlakproje.com” dahilinde “Emlakproje.com” tarafından sunulan özel nitelikteki ve tüm telif hakları “Emlakproje.com”’a ait görsel, fiziksel, yazılı yazısız her türlü yapı proje görüntüsü


 


3. Emlakproje.comHİZMETLERİ


 


a. “Emlakproje.com”, " tarafından "Emlakproje.com VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “Emlakproje.com” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "Emlakproje.com VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “Emlakproje.com” üzerinden “Emlakproje.com”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.


 


b. “Emlakproje.com”, ilgili hizmete ilişkin “Emlakproje.com” içerisinde açıklamalar çerçevesinde "KULLANICILAR"ın " “Emlakproje.com” içerisinde yer alan projelere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere projelerin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.


 


c. “Emlakproje.com” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “Emlakproje.com” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “Emlakproje.com”in yetkisi dahilindedir. “Emlakproje.com” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.


 


 


4. KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER


 


a. "Kullanıcı"; “Emlakproje.com”da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrımenkulun yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, “Emlakproje.com”da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Kullanıcı" ayrıca “Emlakproje.com” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “Emlakproje.com”un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


 


b. "Kullanıcı", “Emlakproje.com”un, “Emlakproje.com”da "Üye"ler ve "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “Emlakproje.com”un, “Emlakproje.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.


 


c. "Kullanıcı", “Emlakproje.com” üzerinden “Emlakproje.com”un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Emlakproje.com”un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


 


d. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Emlakproje.com” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “Emlakproje.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.


 


e. “Emlakproje.com”, tarafından "Emlakproje.comVERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Emlakproje.com”, "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.


 


f. "KULLANICI" “Emlakproje.com” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Emlakproje.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


 


g. "Emlakproje.com”, “Emlakproje.com” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Emlakproje.com” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Emlakproje.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


 


h. "KULLANICI"lar, “Emlakproje.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Emlakproje.com”un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.


 


i. “Emlakproje.com”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. “Emlakproje.com”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “Emlakproje.com” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.


 


j. "Emlakproje.com", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.


 


k. “Emlakproje.com”, “Emlakproje.com”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Emlakproje.com” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “Emlakproje.com”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.


 


l. “Emlakproje.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "Emlakproje.comVERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "Emlakproje.comVERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Emlakproje.com.com tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.


 


m. “Emlakproje.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "Emlakproje.com”’un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "“Emlakproje.com”” dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.


 


5. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI


 


“Emlakproje.com”un (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “Emlakproje.com”e ait ve/veya “Emlakproje.com” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “Emlakproje.com” uygulamalarının, “Emlakproje.com”da yer alan bilgilerin ve “Emlakproje.com”un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “Emlakproje.com” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “Emlakproje.com”un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Emlakproje.com”un; “Emlakproje.com” ve “Emlakproje.com” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya EMLAK PROJE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Fikri Mülkiyet İhlal Bildirimi OTOMATİK FİKRİ MÜLKİYET VE TELİF HAKKI İHLALİ BİLDİRİM FORMU aracılığıyla yapılacaktır.


 


 


6. DEĞİŞİKLİKLER


 


“Emlakproje.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “Emlakproje.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değişmez.


 


7. MÜCBIR SEBEPLER


 


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Emlakproje.com” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Emlakproje.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Emlakproje.com”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Emlakproje.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


 


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKI


 


İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 


9. EMLAK PROJE KAYITLARININ GEÇERLILIĞI


 


"Kullanıcı", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda "“Emlakproje.com”'un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “Emlakproje.com”yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


10. BÜTÜNLÜK


 


İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.